Referencie Montáž nových a rekonštrukcia starých výťahov za posledné obdobie:

 • Petržalská správcovská spoločnosť Bratislava – Bulíková ul. 13 - 15
 • OD, SVB Bratislava – Čajaková ul. 1
 • OD SVB Záhradnícka ul. 51
 • AGRIMEX, s.r.o , Púchovská ul. 12, Bratislava
 • OD SVB Novohradská ul.2,10, Bratislava
 • OD SVB Hviezdoslavová ul.9,13, Trenčín
 • OD Mesto Zvolen, Stráže
 • OD SVB Podborová, Podborová ul.5-9, Zvolen
 • OD SVB TULSKA, Tulská ul.32-36 , Banská Bystrica
 • DFNsP Roosevelta, Banská Bystrica
 • REHABILITAČNE STREDISKO NsP ZH, prevádzka Banská Bystrica
 • SBD Banská Bystrica – etapová modernizácia
 • SVB CYRILA A METODA, sv. Cyrila a Metóda ul.12,14 , Vrútky
 • SOMEX, s.r.o., Duklianska ul.281, Bardejov
 • SBD ZVOLEN
 • SVB LABOREC, Laborecká 6-14, Košice
 • SBD Okružná 117, Zvolen
 • DSS Mesto, Banská Bystrica
 • SVB Severná 1, Banská Bystrica
 • SBD BYTČA – ul.Bottova 6-24, Bytča
 • SBD BYTČA – Javorová 14, Bytča
 • SVB a NP Mládežnícka 27, Banská Bystrica
 • SBD BB – Bernolákova 21-43, Banská Bystrica
 • SVB L.SVOBODU 7 až 11, Lučenec
 • VB SLNEČNÁ 12, Rožňava
 • SVB ROŽŇAVSKÁ 28, 30, Rimavská sobota
 • SVB MIEROVA 18,20,22, Tornaľa
 • OSBD Malohontská 26, Rimavská sobota
 • BYTEX RV Šafariková 35, Rožňava
 • BYTEX RV Pionierov 2, Rožňava
 • BYTEX RV Čučmianská 3, Rožňava
 • OSBD KE Charkovská 8, Košice
 • BYTEX RV Kyjevská 15, Rožňava
 • BYTEX RV Kyjevská 24, 26, Rožňava
 • BYTEX RV Slnečná 12, 17, Rožňava
 • BYTEX RV Zakarpatská 8,10, Rožňava
 • OSBD RV Edelényská 10,12, Rožňava