Produkty Spoločnosť spolupracuje s popredným českým výrobcom výťahov so spoločnosťou Lift Components, s.r.o. pre ktorú je zmluvným partnerom a dodávateľom komponentov pre výťahovú techniku. Služby a produkty spoločnosti podporené kvalitnou činnosťou a aktívnym prístupom personálu, pomáhajú našim partnerom a klientom ľahšie dosahovať ich ciele a predstavujú pre nich skutočný prínos vo vzájomnej spolupráci a včasnú realizáciu dodávok a montáže výťahov.

Ponúkame:

 • projektovanie a konštrukciu výťahov, ich častí, výťahových šácht, zdvíhacích a vyrovnávacích plošín vertikálnej dopravy
 • zabezpečenie a vykonanie rekonštrukcií, modernizácií výťahov v zmysle požiadaviek BTP 001/95/ZZ a 026/BTP/ TI SR, ako aj prípravy výťahových zariadení na ich úradné preskúšanie v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z.z.
 • výrobu, dodávku a montáž týchto zariadení
 • zabezpečenie záručného a zmluvného servisu vrátane dodávky náhradných dielov na všetky typy výťahov
 • zabezpečenie dodávky výťahových komponentov z vlastných výrobných zariadení a sprostredkovanie dodávok od iných výrobcov na všetky typy výťahov
 • stavebné práce pre rekonštrukcie a nové výťahové šachty
 • atypické riešenia výťahov, individuálne riešenia interiéru, tvaru kabíny a tiež dizajnu kabíny a šachty

Ročne dodáme a namontujeme v priemere 20 nových výťahov rôznych typov (trakčné, hydraulické) v rozsahu nosnosti od 100 kg až do 5000 kg.

V oblasti servisu zabezpečujeme zmluvný servis podľa požiadavky zákazníka a ním zvoleného rozsahu na približne 860 výťahoch tak, že napĺňame podmienky prevádzkovania vyhradených zdvíhacích zariadení v zmysle platných EN, STN a vyhlášky č.508/2009 Z.z.

Naša spoločnosť sa podrobila procesu uplatnenia STN EN ISO 9000:2000 roku 2002 a odo dňa 13.2.2003 je držiteľom Certifikátu STN EN ISO 9001:2009 na celú oblasť pôsobenia spoločnosti.

S cieľom byť zákazníkom vždy nablízku, prevádzkujeme mimo centrály v Banskej Bystrici i pobočku v Rožňave a rozbiehajúcu regionálnu pobočku v Košiciach. Vďaka tomu je spoločnosť Slovakia lift schopná flexibilne pokryť všetky potreby svojich zákazníkov nielen na strednom a východnom Slovensku, ale i po celej Slovenskej republike.

Voľbou spoločnosti Slovakia Lift neznamená len získať prístup k vysoko kvalitným produktom výťahovej techniky a najpokrokovejším technológiám, ale predovšetkým získať širokú ponuku sprievodných služieb na profesionálnej úrovni.

Prednosťou je komplexnosť ponuky – výber zo širokej škály výťahov a možnosť realizácie výťahovej techniky šitej na mieru zákazníkov a prozákaznícky orientovaný servis.

Spoločnosť pri realizácií montáží a rekonštrukcií pracuje s najnovšími technologickými postupmi.

Dizajn výťahov

 • V ponuke je 5 variantov výťahových kabín v modernom prevedení, desiatky svetiel, doplnkov a stovky farebných kombinácií
 • Kabíny sú obojstranne pozinkované, vďaka čomu sa zvyšuje ich životnosť
 • Krištáľové povrchy, presné línie, dokonalé spracovanie a nadčasový vzhľad
 • Prémiové materiály, nerezové povrchy, LED osvetlenia, brúsené sklo a dizajnové prvky

Úspora energie a životné prostredie

 • Výťahy sa vyznačujú nízkou spotrebou energie
 • Úsporným režimom je vybavený nielen rozvádzač, ale aj menič, displeje a operátor dverí
 • 40% energie potrebnej na výrobu výťahu je vyrobenej zo solárnej energie
 • LED osvetlenie kabíny je samozrejmosťou

Varianty výťahov

LC Double space

 • Lanový výťah so strojovňou
 • Nosnosť od 320 do 2000 kg
 • Pre bytové domy a nemocnice
 • Vhodný pre budovy s vyšším počtom podlaží

LC Maxi

 • Lanový výťah bez strojovne
 • Nosnosť od 350 do 1050 kg
 • Výťah do obmedzených priestorov
 • Pre nové budovy, pamiatkové objekty, nemocnice
 • Pre objekty, kde nie je priestor pre strojovňu a vyžaduje sa veľký počet jázd

LC ZeroLift

 • Určený pre domy, kde výťah nikdy nebol
 • Nosnosť do 250 do 650 kg
 • Pre bytové a rodinné domy bez výťahu
 • Budovy s 3 až 5 podlažiami
 • Hotely, penzióny, pamiatkové budovy

LC Hydro space

 • Hydraulický výťah
 • Nosnosť od 320 do 1600 kg
 • Pre budovy s menším počtom podlaží (max. 6)
 • Vhodný pre bytové domy, hotely, administratívne budovy
 • Ekonomická výhodnosť

LC Mini

 • Hydraulická plošina
 • Nosnosť od 250 do 500 kg
 • Pre budovy s menším počtom podlaží (max. 4)
 • Vhodný pre bytové domy, hotely, administratívne budovy
 • Nízka cena, nízka energetická náročnosť

Špeciálne výťahy

 • Výťahy šité na mieru pre zákazníka
 • Presklené výťahy typu akvárium
 • S otvárateľným stropom

LC Monitoring – sledujte svoj výťah kedykoľvek a kdekoľvek.

Výťahy sú diaľkovo sledované a majú zabezpečený neustály monitoring.

Hlavné výhody LC monitoringu:

 • K výťahu máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek (prostredníctvom služieb Cloud v aplikácii Manager Lift)
 • Máte prehľad, čo sa s výťahom práve deje (v aplikácii vidíte, či je výťah práve v pohybe, či je na ňom porucha a aké má nastavenie)
 • Výťah je možné diaľkovo resetovať (obrovská výhoda)
 • Vidíte zoznam porúch a kedy sa stali